Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nobl Utleie

Nobl utleie er en profesjonell aktør som jobber for å gi våre leietakere gode hjem. I 2023 tok vi flere grep for å befeste vår posisjon i leiemarkedet. 

Nobl utleie er en boligstiftelse som driftes av boligbyggelaget Nobl. Vi er en ideell virksomhet som ikke tar ut noe overskudd, men pengene forblir i stiftelsen for å bygge og ikke minst trygge boliger til våre leietakere.

Vi har 96 enheter for utleie fordelt på våre bygg i Tennisveien, Garnveien og Petter Engens vei i Bodø. 39 av leilighetene har kommunen tildelingsrett på i henholdsvis Garnveien, samt seks leiligheter i Petter Engens vei. De øvrige 57 leilighetene leies ut på det åpne markedet. Alle som ønsker å leie en bolig hos Nobl Utleie er hjertelig velkommen til å søke. Det eneste kravet vi stiller er at du må være medlem så lenge du leier hos oss.

For oss er det viktig å fremheve at vi er en profesjonell utleier som ivaretar våre boliger, bomiljøet og leietakere på en god måte. Det skal være trygt å bo i en Nobl-bolig. Derfor valgte vi i 2023 å ansette en egen driftsleder, Bjørn-Rune Nøstdahl, som skulle jobbe for at våre leietakere skulle bli best mulig ivaretatt. Bjørn-Rune kom raskt inn i rollen og er ofte sett på farten i Nobl-bilen for å bistå en av våre leietakere med stort og smått.

Fornøyde leietakere

For å måle effekten av at vi ansatte en driftsleder, gjennomførte vi for første gang en beboerundersøkelse til alle våre leietakere våren 2023. Denne undersøkelsen ble sendt ut rett etter at vår driftsleder var ansatt, for å kunne gi han en pekepinn på hva det var behov for å prioritere når han var på plass. Undersøkelsen ble sendt ut til 89 respondenter og vi mottok 31 svar, som utgjør 35 prosent. Ettersom vi har mange fremmedspråklige beboere, ble undersøkelsen laget både på norsk og engelsk. Det var videre viktig for oss at den skulle være kort og konkret.

Svarene vi fikk var oppløftende. Tilfredsheten blant beboerne var god og på trivsel i egen bolig oppnådde vi en score på 4,4 av 5 mulige. Kvalitet og vedlikehold kom også høyt opp. Også vi som utleier fikk god score. Men undersøkelsen ga også noen tydelige tilbakemeldinger til oss på hva vår nye driftsleder skulle ta tak i. Det vi skåret dårligst på var uteområdene og fellesområdene inne. Dette ble tatt tak i allerede sommeren 2023 og er et område som også blir prioritert i fortsettelsen. Det har vært satt ut containere for kasting av avfall og generelt har det vært jobbet mye med å bevisstgjøre beboerne på sortering og kasting av avfall. Undersøkelsen er planlagt gjennomført årlig slik at vi kan jevnlige måle temperaturen i våre utleieboliger.

Vanskelig utleiemarked

2023 var også året vi i Nobl Utleie skulle få merke nedgangen i boligmarkedet. Normalt ville en stopp i boligsalget ført til økt press på leiemarkedet, men fordi det var så mange boliger som brått ikke ble solgt i Bodø, ble det plutselig en markant økning i antall enheter for leie. Noe som også resulterte i at prisene ble presset. Ettersom vi skal følge markedspris, ble også våre priser justert som følge av dette.

Og for første gang på mange år opplevde vi at enkelte enheter sto tomme over kortere perioder fordi det var for mange enheter i markedet. Leilighetene våre er utleid på oppsigelige langtidskontrakter og skal fornyes hvert tredje år. De aller fleste som leier hos oss forlenger avtalen etter tre år og vi har beboere som har leid hos oss i mange år. Når noen velger å avslutte et leieforhold sjekker vi alltid hvorfor de velger å flytte ut. Hovedårsaken er som regel at de trenger noe større eller skal kjøpe og tilbakemeldingen er jevnt over hos alle at de har stortrivdes i sin Nobl-bolig. Og det er jo derfor vi er her – for å skape gode hjem for alle – enten de eier eller leier.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.