Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kommunikasjon og marked

2023 har vært et innholdsrikt år innenfor kommunikasjon og marked med en rekke aktiviteter og arrangementer.

En kommunikasjonsavdeling skal fungere som bindeleddet mellom Nobl og våre medlemmer og kunder – vår hovedoppgave er å bygge tillit og styrke relasjonene. Innenfor marked skal vi bidra til å drive vekst, styrke konkurranseposisjonen og øke organisasjonens lønnsomhet. Her er en oppsummering av hva vi har jobbet med i 2023.

Nobl kjørte gratis førpremiere i Fauske kino av filmen Sulis som vi var en av sponsorene til.

Kurs og arrangementer

En av de viktige oppgavene til avdelingen er å tilrettelegge for kurs og aktiviteter. I 2023 fortsatte vi blant annet med å arrangere konseptet Afterwork, hvor den røde tråden alltid er å inspirere styrene til å gjennomføre grønne tiltak i boligselskapene. Vi har arrangert et afterwork sammen med DNB og Polar Kraft om hvordan man kan få ned kostnadene i dyrtid og ett på høsten med DNB og Bodø Energi knyttet til etablering av solceller i boligselskaper. I tillegg arrangerte vi afterwork i Svolvær i juni med mye av det samme innholdet som vi har hatt i våre afterwork i Bodø.

Vi har vært med på å arrangere et boligseminar i samarbeid med DNB i et forsøk på å løfte frem betydningen av å flytte fra enebolig til leilighet og hvor vi spesielt rettet søkelyset mot Kvartal 3.

Vi har også arrangerte flere medlemskvelder sammen med våre samarbeidspartnere i fordelsprogrammet. Deriblant Kvik kjøkken, som har kjørt flere gode kampanjer ut mot medlemmene.

Et annet morsomt grep vi gjorde for medlemmene våre i 2023 var å arrangere adventskalender i samarbeid med våre medlemsfordeler, hvor vi hver dag trakk ut en heldig vinner av en premie gitt av en av våre medlemsfordeler og på julaften trakk vi ut en 1. og en 2. premie på henholdsvis 10.000 og 5.000 kroner blant alle som deltok i løpet av de 24 dagene.

I 2023 var vi også med på Gjenbruksuka hvor Nobl arrangerte gratis gjenbruksmarked for alle barn under 12 år. Vi fikk låne personalrestauranten i Jakhelln brygge og hvor den frivillige organisasjonen Bamse B. fikk drive kafeen denne dagen med alt av inntekter fra salget. Dette ble en kjempesuksess hvor vi måtte stanse antall påmeldte fordi det rett og slett ble for fullt i lokalene.

Nobl har også vært en av hovedsponsorene til Sulis-filmen som hadde premiere høsten 2023. I den forbindelse arrangerte vi en førpremiere i Fauske kino, hvor vi inviterte medlemmer og styrene på gratis film.

Synlige der folk ferdes

For oss er det ikke bare viktig å arrangere egne ting, men også være med der ting skjer for at Nobl skal være synlig der våre medlemmer og fremtidige medlemmer ferdes. Både fordi det er hyggelig å møte beboere og medlemmer, men også for å få ut budskapet om hvorfor det er lurt å være medlem i Nobl. I løpet av 2023 deltok vi både på Saltenmessa på Fauske, hadde stand i Svolvær, deltok på fotballturnering i Svolvær, Barnas idrettsdag, Byen til Campus, Karrieredagen og Familieparken.

I 2023 inngikk vi også et samarbeid med Nordland Bedriftsidrett om 8 Noblmil på 8 uker hvor vi blant annet fikk fremforhandlet at alle Nobls medlemmer fikk delta i konkurransen til halv pris. Over 100 medlemmer har benyttet seg av dette tilbudet. Det var i 2023 deltakerrekord i denne konkurransen til bedriftsidretten – noe som gjør at navnet vårt ble godt synlig.

Vårt samfunnsansvar

Vi er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår og bomiljø for våre medlemmer, men ikke mindre viktig er det å skape gode arbeidsplasser for oss i Nobl. Vi skal være synlig i lokalsamfunnet og vi må tørre «å bjuda på» oss selv også.

De siste årene har de ansatte valgt å donere bort bedriftens julegave til et veldedig formål og 20.000 kroner ble i år gitt til barneavdelingen ved Nordlandssykehuset. Vi fikk komme innom og overrekke gaven i forbindelse med grøtfest på avdelingen og det ble en hyggelig stund.

Vi har også vært med på kampanjen til barnekreftforeningen #fotballtrøyefredag og inngikk i 2023 en ny avtale med Kirkens bymisjon om et fast årlig beløp på 130.000 kroner. Vi har også panteautomat på jobb som bymisjonen henter jevnlig fra og vi forsøker å bidra der vi kan for å skape et bedre samfunn for alle.

Nobl Spons

I konseptet Nobl spons skal vi vise at vi er en bærekraftig samfunnsaktør som mener det vi sier om å bidra til å skape vekst og gode levevilkår i landsdelen. For Nobl er det ikke så viktig at vi skal være synlige med vår logo på en spillertrøye, et reiseantrekk eller et instrument. Vårt økonomiske bidrag skal sikre at barn og unge får like muligheter til aktiviteter i sitt nærmiljø, noe som igjen vil kunne skape bolyst og gode oppvekstsvilkår.

I løpet av 2023 har vi delt ut 200.000 kroner til gode tiltak i lokalmiljøet i hele fylket vårt. Blant annet støttet vi:

· Støver skolekorps for deres bidrag for å ta vare på en viktig del av kulturen vår.

· Bodø Judo Club som har arrangert selvforsvarskurs for unge jenter og fallkurs for eldre

· Demenskoret som lager et fantastisk tilbud til våre eldre beboere og som bidrar til mestring, begeistring og sangglede.

· Innstranden IL med bygging av gapahuk med universell utforming

· Vestvågøy Røde Kors med julegaveaksjonen

· UA Unity med lørdagsskole for ukrainske barn

I tillegg gikk vi inn og støttet Svolvær IL og Kabelvåg IL som en del av vår satsing i Lofoten og Vesterålen. Vi har også signert en samarbeidsavtale med Bodø/Glimts kvinnesatsing hvor målet er “like muligheter for alle” som også støtter bærekraftmål 5 likestilling mellom kjønnene og bærekraftmål 10 mindre ulikhet.  Samtidig gikk vi ut av Bodø/Glimt herrer, som vi mener klarer seg fint på egen hånd. I tillegg er Nobl stolt sponsor av Bodø2024 som vi har gitt et årlig bidrag til også i 2023 for å fremme kulturopplevelser i hele fylket gjennom året som kulturhovedstad.

Mer digitalt Nobl

Som en del av bærekraftstrategien bestemte vi oss i 2022 for å satse enda mer digitalt og dette arbeidet har vi fortsatt med i 2023. Medlemsbladet vedtok vi å legge ned, rett og slett for å spare miljøet. Bladet skal både trykkes på papir og fraktes over store deler av landet med fly og bil. For andre året på rad gir vi også ut årsberetningen digitalt og ikke i trykt format. Vi ønsker å spare miljøet der vi kan – og trykte opplag er ikke veien å gå for et grønnere Nobl.

Samtidig som vi reduserer antall trykte utgivelser, har vi satset mye på kommunikasjon med medlemmene og styrene på Nobl.no.

Vi har gjennom 2023 løpende lagt ut aktuelle rådgivingsartikler og nyheter på vår nettside og har sendt ut mellom ett og to nyhetsbrev i måneden til styrene i våre boligselskaper. I løpet av 2023 ble det publisert 78 nyhetsartikler på Nobl.no. I tillegg har vi sendt ut om lag to nyhetsbrev i måneden til våre medlemmer hvor vi først og fremst har fremmet medlemsfordelene.

Vi er også synlig i sosiale kanaler – hovedsakelig Facebook og LinkedIn.

Nobl i media

Med jevne mellomrom så kommer også Nobl i media, enten fordi media fanger opp en sak de ønsker å gjøre eller at vi tar kontakt med media fordi vi har en sak vi ønsker å belyse.

I 2023 ble Nobl omtalt i media i 30 ulike saker. Disse fordeler seg på følgende: 19 saker som redaksjonen har tatt initiativ til, enten selv eller basert på lesertips. 9 pressemeldinger/kronikker, en leder og en content sak. Dersom vi ser på hvordan saken ble vinklet fra journalisten med «Nobl-øyne» hadde 4 av sakene en negativ vinkling, 3 av sakene var vinklet nøytralt for Nobl sin del mens de øvrige 23 er vurdert som positive sett med Nobls øyne.

Det hender også at våre boligselskaper blir kontaktet direkte av media. Dette kan oppleves som litt skremmende for enkelte. I Nobl har vår kommunikasjonsvarlig bred erfaring med mediehåndtering og kan bistå styrene i en medieprosess. Dette er et tilbud som selvsagt er kostnadsfritt for alle boligselskapene som er forvaltet av Nobl å bruke.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.